Dehler 46 i Sverige

Till våren kommer vi att leverera en ny Dehler 46 på den Svenska marknaden! Båten kommer att visas på båtmässan allt på sjön 2021!


Featured Posts
Recent Posts