top of page

Dehler Club Sweden

Dehler Club Sweden bildades 2017 som ett nav för seglare som har intresse av Dehler.
Klubben finns både på webb och på Facebook. På bägge platserna finns det ett aktivt forum där man kan ställa frågor. Gruppen på Facebook är just nu den mest aktiva forumet med över 800 medlemmar, där får du snabbt svar på din fråga.
Klubben säljer vimplar, Dehler profilkläder, tar fram vandringspriser och genomför trevliga träffar.

Så här presenterar sig klubben själva:
Ändamålet med klubben är att för seglare av segelbåtar av fabrikat Dehler främja intresset för båtliv och segling samt även verka för dessa båtars bevarande.
Klubben skall också vara ett forum för teknisk utveckling samt genom gemensamma aktiviteter stimulera till både kappsegling och crusingsegling.
Genom kontaktpersoner öst, syd och väst skall klubben vara närvarande för medlemmar i hela landet.
Välkommen som medlem i Dehler Club Sweden!
 
Att registrera sig på Facebook är kostnadsfritt, krävs bara ett godkännande från någon admin. Medlemskap i klubben kostar, en i sammanhanget, blygsam summa.

 

bottom of page