top of page

SEGLA DEHLER ENSAM!

Seglingstrenden idag är att segla med färre besättningsmän/-kvinnor - vilket gäller för både cruising och kappsegling - samtidigt som båtarna blir större i storlek. Är det en bra kombination? Gör det livet ombord svårare? Om man är ute med familjen - t ex två vuxna med barn - så är ett vanligt scenario att endast en av de vuxna manövrerar båten. Då gäller det att att båten är gjord för detta och man har koll på manövrarna.

Ett relativt vanligt grepp är att montera en självslående fock på båten. Dessvärre får denna förödande konsekvenser för farten i lätt- och mellanvind. Varför?

 

Vi är säkert överens om att antalet kvadratmeter är centralt för farten på kryssen. Om du monterar en självslående fock, så sätts skotskenan framför masten. Som ett resultat av detta blir focken mindre - vilket betyder sämre fart och tråkigare segling.

På en Dehler sitter istället skotskenan bakom masten, och man pratar då om en överlappande fock. Detta ger förstås betydligt bättre fart och därmed roligare segling.

Därmed lämnar vi självslående fock som ett alternativ! Det finns bättre sätt!

Genom att utnyttja de 6 st vincharna samt det Tyska storskotsystemet - som är standard på alla Dehler mellan 34 och 46 fot -  så finns det ett finurligt sätt att segla ensam. Det enda man behöver komplettera med är vindinstument och en autopilot.

De 6 vinscharna används så här:
 

  • 2 st på rufftak - fall

  • 2 st i centercockpit - fockskot

  • 2 st vid rattar - storskot

Genom att använda en smart placerad avlastare vid de vinschar som sitter vid rattarna, så frigörs dessa för att dessa nu skall kunna användas till skoten för focken. Så när storseglet skall justeras  använder man storskotsskenan istället för wincharna.

Gör så här
 

  1. Sätt autopiloten på "wind-mode" och mata in den vinkel som båten skall styra mot.

  2. Flytta fockskotet till den vinsch som är närmast ratten.

  3. När det är dags för slag: tryck -1 och +1 knapparna samtidigt på autopiloten (då slår båten automatiskt till den nya bogen)

  4. Släpp skotet till focken.

  5. När båten passerat vindögat - skota focken på den nya bogen.

  6. Justera storen efter behov med storskotskenan. 

Tricket är att du gör detta helt ensam och går aldrig framför rattarna, utan du ha full kontroll genom hela slaget.

Det finns en film på Dehler Sveriges Youtube som visar hur detta går till.

Att använda autopiloten i "wind-mode" fungerar perfekt om du också vill sätta eller ta ner storseglet ensam.

Sätt då motorn på 1200-1400 rpm och autopiloten i Wind-mode i vindögat. Då följer båten själv vinden och du kan själv hissa eller ta ner storseglet. Bommen kommer alltid att vara på samma ställe i sittbrunnen! Lugnt och säkert.

Dehler 38SQ segla ensam - Video

Nedan finner du en enkel video som visar hur man kan använda Dehlers 6 winchar i kombination med B&G autopilot för att segla en Dehler 38SQ ensam. Tekniken fungerar lika på samtliga modeller mellan Dehler 34 - Dehler 46. Tyvärr är det stundtals lite dåligt ljud.

bottom of page