top of page

Varför är Dehler så prisvärda?

Att designa en båt som seglar bra och tillfredsställer familjens behov på komfort är inte så svårt om man helt bortser från priset. Det finns många exempel på detta i marknaden, välseglande fina båtar men - med en helt oattraktiv prisbild.

Utmaningen är att kunna förena fina segelegenskaper (som kräver relativt dyra skrov, bra riggar och segel etc) med en prisnivå som gör båten attraktiv i marknaden.

Dehler har, sedan 1963, arbetat aktivt med att båtarna skall vara prisvärda. Det betyder inte lägsta pris på marknaden, utan att med kombinationen av modern byggteknik med vass estetik så skall Dehler vara det absolut bästa erbjudandet i varje storlekssegment. Och, för att upprätthålla Dehlers goda rykte på andrahandsmarknaden så måste varje båt vara byggd med den välkända Dehler kvalitén.

 

Hur lyckas Dehler med att bygga prisvärda båtar?

Serietillverkning

Kort efter lanseringen av modellen Varianta 1966 så tvingades man att tänka effektiv tillverkningsprocess. Denna modell såldes nämligen i 4 500 exemplar!

 

Lean production var inte lanserad vid den tiden, men Dehler Yachts arbetade enligt detta ändå. Serieproduktion betyder en jämn kvalitet med full koll på varje moment tillverkningsprocessen. På detta sätt tillverkas också moderna bilar.

​Tillverkningsprocessen man lärde av tillverkningen av Varianta, har förfinas under åren. Ägaren av Hanse Yachts ser det idag som en självklarhet att arbeta enligt Lean production, design med CAD-program osv. Idag tar en ny båt ca 6-7 månader från beslut till första tillverkade båten. German Engineering.

Design

All design sker i datormiljö – CATiA 3D designmjukvara - det betyder att båten designas helt klar innan man byggt något. Judel & Vrolijk arbetar tätt tillsammans med ingenjörerna på Hanse Yachts för att testa olika lösningar innan beslut om byggstart tas.

Mallar/formar och jiggar

Eftersom varje modell är avsedd att serietillverkas i långa serier, så investerar man många timmar och mycket resurser på att bygga mallar och formar för varje modell. Antalet timmar i produktion för respektive modell är avgörande för priset till konsument, och därför arbetar man intensivt med att finna effektiva arbetsmetoder.

 

På 80-talet hade vi stålramar i balksystemet för att få ett vridstyvt skrov, och det tog lång tid att producera varje enskild ram. Det gjorde båtarna dyra. 

 

Idag bygger vi en innerliner som lamineras med kolfiber. Resultatet är att båten blir billigare eftersom det går snabbare att bygga. Att kolfiber i sig är dyrare en stål påverkar priset marginellt, eftersom det är det totala antalet timmar per båt som räknas och måste hållas nere.

Komponenter och inköpsvolymer

Eftersom flera varumärken ryms under samma paraply (Dehler, Hanse, Moody, Varianta, Privilege Catamarans, Sealine och Fjord) så försöker varvet hela tiden hitta produkter som kan användas i flera båtmärken. Har vi samma kretskort som sitter i en Fjord motorbåt? Antagligen. Gör det någon skillnad för oss som ägare? Ja, liten sak, men det bidrar till att hålla kostnaden under kontroll.¨

Däremot delar vi inte skrov mellan Dehler och Hanse, vilket många tror. Men vi har samma kretskort och elsystem.

Elsystem är ett sådan område, det spelar ingen roll om det är en motorbåt eller segelbåt - kretskorten går att användas för bägge. 

En annan viktig komponent för prisvärdhet är effektiva inköpsprocesser. Idag tillverkar varvet ca 600 båtar per år. Fördelen är då att man kan pressa priserna för inköp av motorer, master, segel, plast osv. I en Dehler betalar du i praktiken mindre för samma Seldén-mast eller Yanmar-motor, än hos de varv som köper i små volymer. 

 

Som exempel kan nämnas att efter ingenjörernas modernisering av Dehler 29 till MKII så sänktes priset på båten ca 100 000 kr till slutkund. 

 

Allt inhouse

Allt tillverkning sker inhouse. Hanse Yachts har tillverkningslokaler på tre olika platser och hela processen från tillverkning av skrov till färdig båt sker med egen personal.

bottom of page